^เลื่อนขึ้น ด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

reetv-alive-a
rep-a

know2

เว็บไซต์ ศูนย์กระจายสื่อการศึกษา  สำนักงาน กศน.  www.onie-mediacenter เป็นเว็บไซต์ รวมสื่อที่ผลิตโดยหน่วยงานที่สังกัด สำนักงาน กศน.เพื่อให้บริการแก่ครู กศน. และนักศึกษา กศน.ได้เข้ามาใช้สื่อจากเว็บไซต์นี้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ และเพื่อให้สื่อของ กศน.เป็นที่รู้จัก และมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย

browser

g1 tab-linka b1 d3

 

Button Eng     Button scine     Button Math


hmbanner

๑. คณิตาศาสตร์ กศน. ม.ต้น ชุด Math My Life
๒. วิทยาศาสตร์ กศน. ม.ต้น ชุด เรียนวิทย์ติดจอ
๓. พัฒนาครู กศน. ชุด การสอนวิชาภาษาอังกฤษ
๔. กศน.บอกต่ออาชีพ
๕. รายการ สายใย กศน.
๖. เรียนนอกรั้ว
๗. กศน.เพื่อนเรียนรู้

updateupdateupdateupdate

 

hbsc

sci60summer60tiw60math60

thai-languageChemistrygatBiology

mo-b


  

el

soc-ama-atsig-aeng-atha-ajob-a

 

hasa

d-1

sound

Mx-Player

hspa

หนังสือเสียง

หนังสือเบรลล์

สิ่งพิมพ์

รายการวีดิทัศน์

รายการโทรทัศน์

สำรวจความพอใจ

คุณแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

ที่ตั้งหน่วยงาน

ติดต่อเรา

     ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
imageโทรศัพท์  0-2354-5730-40  ต่อ  543
     โทรสาร  0-2354-5741
imageถนนศรีอยุธยา  แขวงพญาไท  เขตราชเทวี 
     กรุงเทพฯ  10400.


 

free stats

Copyright © 2014. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา Rights Reserved.