^เลื่อนขึ้น ด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

ศูนย์สื่อสำนักงาน กศน. อำเภอ/กำแพงเพชร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสามัคคี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร

สำรวจความพอใจ

คุณแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

ที่ตั้งหน่วยงาน

ติดต่อเรา

     ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
imageโทรศัพท์  0-2354-5730-40  ต่อ  543
     โทรสาร  0-2354-5741
imageถนนศรีอยุธยา  แขวงพญาไท  เขตราชเทวี 
     กรุงเทพฯ  10400.


 

free stats

Copyright © 2014. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา Rights Reserved.