^เลื่อนขึ้น ด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

ศูนย์สื่อสำนักงาน กศน. อำเภอ/ขอนแก่น

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแก่น
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชนบท
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำพอง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพล
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเวียง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านฝาง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองเรือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระยืน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระนวน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแพ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมัญจาคีรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแวงน้อย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเปือยน้อย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแวงใหญ่
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสีชมพู
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุบลรัตน์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองสองห้อง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาสวนกวาง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูผาม่าน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองนาคำ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกโพธิ์ชัย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแฮด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงเก่า

สำรวจความพอใจ

คุณแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

วันละ 5 ครั้ง - 26.1%
วันละ 1 ครั้ง - 30.7%
สัปดาห์ละครั้ง - 18.2%
เดือนละครั้ง - 25%

Total votes: 176
The voting for this poll has ended on: 31 ต.ค. 2018 - 00:00

ที่ตั้งหน่วยงาน

ติดต่อเรา

     ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
imageโทรศัพท์  0-2354-5730-40  ต่อ  543
     โทรสาร  0-2354-5741
imageถนนศรีอยุธยา  แขวงพญาไท  เขตราชเทวี 
     กรุงเทพฯ  10400.


 

free stats

Copyright © 2014. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา Rights Reserved.