โครงสร้าง

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 7 ส่วน 1 กลุ่มงาน ดังนี้

 

 1. ส่วนอำนวยการ

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายบริหารงานพัสดุ

 

2. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

- กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย
- กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร
- กลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศโทรทัศน์


3. สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
- กลุ่มงานผลิตรายการวิทยุ
- กลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศวิทยุ


4. ส่วนผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (รังสิต)
- ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์
- ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม


5. ส่วนเทคนิคและซ่อมบำรุง
- ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์
- ฝ่ายเทคนิควิทยุ


6. ส่วนวิศวกรรมและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
- ฝ่ายวิศวกรรม
- กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา


7. ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ


8. กลุ่มงานแผนและพัฒนาบุคลากร

 

 

 chart

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

reetv-a

live-a

rep-a

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

สำรวจความพอใจ

คุณแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

วันละ 5 ครั้ง - 26%
วันละ 1 ครั้ง - 31.1%
สัปดาห์ละครั้ง - 18.1%
เดือนละครั้ง - 24.9%

Total votes: 177
The voting for this poll has ended on: 31 มี.ค. 2020 - 00:00

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา


โทรศัพท์ 0-2354-5730-40 ต่อ 114, 115
โทรสาร 0-2354-5741
ceted_cet@yahoo.com


ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

ผู้กำลังใช้งาน

มี 259 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์