รายการ English in daily life

เปิดช่องทางเรียนออนไลน์ โรงเรียนหยุดความรู้ไม่หยุด ด้วยรายการตามหลักสูตรในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทยวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลากับ ETV บ้านหลังใหญ่แห่งการเรียนรู้ ....นำเสนอรายการ English in daily life เป็นรายการสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีแบบทดสอบให้ทำก่อนเข้าบทเรียน วิทยากรสอนสนุกเข้าใจ และมีการทดสอบหลังเรียน พร้อมทั้งมีการสรุปคำศัพท์ในบทเรียนแต่ละตอน  17 ตอน Download เอกสารประกอบการรับชม ได้ที่
https://drive.google.com/…/1pPTROYOuA6pXP7lD52RANb0zBzJoD7d…
ตอนที่ 1 การกล่าวทักทาย การกล่าวลา และการแนะนำตนเองและผู้อื่น
ตอนที่ 2 สำนวน ประโยค ท่าทาง เพื่อการสื่อสารในโอกาสต่างๆ
ตอนที่ 3 เรื่อง การโต้ตอบทางโทรศัพท์
ตอนที่ 4 การแสดงความรู้สึกต่างๆ การแสดงความพอใจ/ ไม่พอใจ สนใจ/ไม่สนใจ
ตอนที่ 5 การแสดงความรู้สึกต่างๆ (การให้กำลังใจ/เห็นใจ/ปลอบใจ การแสดงความรู้สึกดีใจ/เสียใจ)
ตอนที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นรูปแบบต่างๆ
ตอนที่ 7 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นรูปแบบต่างๆ (Expression of opinion การแสดงความคิดเห็น) + การพูดแสดงความคิดเห็นรูปแบบต่างๆ (การพูดขออนุญาตและตอบรับ / การพูดแทรกอย่างสุภาพ)
ตอนที่ 8 เรื่อง ประโยคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (ประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ) + ประโยคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (ประโยคคำสั่งและประโยคอุทาน)
ตอนที่ 9 เรื่อง ประโยคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (ประโยคคำถาม)
ตอนที่ 10 เรื่อง ประโยคความรวม (Compound sentence)
ตอนที่ 11 เรื่อง ประโยคความรวม (Compound sentence) และภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง
ตอนที่ 12 เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง
ตอนที่ 13 เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการในสถานที่ต่างๆ (โรงแรม / ภัตราคาร)
ตอนที่ 14 เรื่อง Past Tense
ตอนที่ 15 เรื่อง Perfect and Future Tense
ตอนที่ 16 เรื่อง ภาษาอังกฤษภายในสนามบิน
ตอนที่ 17 เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ผู้สอน สุธินา สุขุม

https://www.youtube.com/watch

 

safe imageจำนวน

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

live-a
rep-a
reetv-a

 652

Capture

digital

tut

ach2

 download1

 
web4
web2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5731-40 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 68 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2009-2023 by GPIUTMD