แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนออนไลน์ (ทีวีดิจิทัล ETV ช่อง 52)

ของสำนักงาน กศน. ทุกระดับการศึกษา  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

tv52s image

 

 

ระดับประถมศึกษา   https://qrgo.page.link/t1iQv  

p1 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  https://qrgo.page.link/73hMH 

p2

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  https://qrgo.page.link/xD8QU

p3

 แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนออนไลน์ (ทีวีดิจิทัล ETV ช่อง 52) แต่ละระดับการศึกษา สำนักงาน กศน.

 

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

reetv-a

live-a

rep-a

 652

 download1

 

BG1 

Capture

 digital

tut

ach2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5730 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 105 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์