^เลื่อนขึ้น ด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

ศูนย์สื่อสำนักงาน กศน. อำเภอ/เลย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเอราวัณ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากชม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแห้ว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาด้วง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าลี่
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูหลวง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงคาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกระดึง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหิน

Button Eng     Button scine     Button Math

สำรวจความพอใจ

คุณแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

ที่ตั้งหน่วยงาน

ติดต่อเรา

     ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
imageโทรศัพท์  0-2354-5730-40  ต่อ  543
     โทรสาร  0-2354-5741
imageถนนศรีอยุธยา  แขวงพญาไท  เขตราชเทวี 
     กรุงเทพฯ  10400.


 

free stats

Copyright © 2014. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา Rights Reserved.