^เลื่อนขึ้น ด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

ศูนย์สื่อสำนักงาน กศน. อำเภอ/สกลนคร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดบาก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุสุมาลย์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคำตากล้า
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเจริญศิลป์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเต่างอย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมน้ำอูน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านม่วง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรรณานิคม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพังโคน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวานรนิวาส
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวาริชภูมิ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกศรีสุพรรณ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสว่างแดนดิน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอส่องดาว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออากาศอำนวย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนนาแก้ว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูพาน

Button Eng     Button scine     Button Math

สำรวจความพอใจ

คุณแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

ที่ตั้งหน่วยงาน

ติดต่อเรา

     ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
imageโทรศัพท์  0-2354-5730-40  ต่อ  543
     โทรสาร  0-2354-5741
imageถนนศรีอยุธยา  แขวงพญาไท  เขตราชเทวี 
     กรุงเทพฯ  10400.


 

free stats

Copyright © 2014. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา Rights Reserved.