^เลื่อนขึ้น ด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

ศูนย์สื่อสำนักงาน กศน. อำเภอ/สุราษฎร์ธานี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิภาวดี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านตาขุน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคีรีรัฐนิคม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะสมุย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนสัก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกาญจนดิษฐ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านนาสาร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเคียนซา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงสระ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าฉาง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านนาเดิม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระแสง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชัยบุรี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุนพิน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะพะงัน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าชนะ

สำรวจความพอใจ

คุณแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

วันละ 5 ครั้ง - 26.1%
วันละ 1 ครั้ง - 30.7%
สัปดาห์ละครั้ง - 18.2%
เดือนละครั้ง - 25%

Total votes: 176
The voting for this poll has ended on: 31 ต.ค. 2018 - 00:00

ที่ตั้งหน่วยงาน

ติดต่อเรา

     ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
imageโทรศัพท์  0-2354-5730-40  ต่อ  543
     โทรสาร  0-2354-5741
imageถนนศรีอยุธยา  แขวงพญาไท  เขตราชเทวี 
     กรุงเทพฯ  10400.


 

free stats

Copyright © 2014. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา Rights Reserved.