^เลื่อนขึ้น ด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player
Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: ภาษาอาเซียน

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
ต้นฉบับภาษาเขมร

(0 votes)

Download
Download




Created
Size
Downloads
2557-06-19
5.74 MB
275
ต้นฉบับภาษาพม่า

(0 votes)

Download
Download




Created
Size
Downloads
2557-06-19
1.67 MB
269
ต้นฉบับภาษาจีน

(0 votes)

Download
Download




Created
Size
Downloads
2557-06-19
1.09 MB
149
ต้นฉบับภาษามาเลย์

(0 votes)

Download
Download




Created
Size
Downloads
2557-06-19
1.18 MB
125
ต้นฉบับภาษาลาว

(0 votes)

Download
Download




Created
Size
Downloads
2557-06-19
1.24 MB
196
ต้นฉบับภาษาเวียดนาม

(0 votes)

Download
Download




Created
Size
Downloads
2557-06-19
1.15 MB
166
ต้นฉบับภาษาอังกฤษ

(0 votes)

Download
Download




Created
Size
Downloads
2557-06-19
1.15 MB
254
Button Eng     Button scine     Button Math

สำรวจความพอใจ

คุณแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

ที่ตั้งหน่วยงาน

ติดต่อเรา

     ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
imageโทรศัพท์  0-2354-5730-40  ต่อ  543
     โทรสาร  0-2354-5741
imageถนนศรีอยุธยา  แขวงพญาไท  เขตราชเทวี 
     กรุงเทพฯ  10400.


 

free stats

Copyright © 2014. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา Rights Reserved.